de en pl
Visual

MuuMap - ta droga się opłaca

MuuMap jest systemem informatycznym, który zapewnia kompleksowe wsparcie wszystkich procesów i operacji w obszarze logistyki zaopatrzenia zakładów przetwórstwa mleka.

System nawigacji, organizacji i optymalizacji transportu mleka

www.muumap.pl

Funkcjonalności systemu MuuMAp

Zarządzanie zasobami transportowymi

Zarządzanie zasobami transportowymi

MuuMap zapewnia wsparcie w obszarze zarządzania flotą i kadrami obsługującymi transport. System pozwala na edycję mapy, nanoszenie nowych dróg czy oznaczanie okresowych nieprzejezdności tras, a także wprowadzanie danych na temat lokalizacji dostawców i ilości posiadanego przez nich surowca. Moduł zarządzania flotą pozwala zdefiniować pojemność pojazdów, ilość komór czy możliwość podłączania przyczep. Informacje te są następnie wykorzystywane przy optymalizacji i planowaniu zwózki. MuuMap umożliwia również ewidencjonowanie pojazdów i usprawnia okresowe rozliczenia kosztów eksploatacji floty.
System nawigacyjny

System nawigacyjny

MuuMap zapewnia pełne wykorzystanie technologii GPS na terenach wiejskich, nieobsługiwanych przez standardowe systemy nawigacyjne. Dzięki pełnej integracji procesu planowania z modułem nawigacyjnym, kierowca otrzymuje precyzyjne i zgodne z planem wytyczne dotyczące położenia kolejnych punktów odbioru surowca. MuuMap w czasie rzeczywistym przesyła do tabletów zainstalowanych w kokpitach autocystern optymalną trasę przejazdu i na bieżąco aktualizowane listy zadań do wykonania.
Monitoring i kontrola transportu

Monitoring i kontrola transportu

System zapewnia pełną kontrolę nad realizacją planu odbioru surowca. MuuMap na bieżąco śledzi położenie pojazdów floty. Dzięki integracji z komputerami pokładowymi autocystern system otrzymuje informacje o stanie floty, w szczególności – odbiera zgłoszenia awarii i powiadamia dyspozytora o nieplanowanych postojach lub opóźnieniach. Dzięki ciągłej analizie warunków panujących na drogach, system może dynamicznie dostosowywać plan zwózki i ponownie optymalizować trasy dla pojazdów znajdujących się w ruchu.
Narzędzia raportowe i analityczne

Narzędzia raportowe i analityczne

MuuMap oferuje szeroki wachlarz narzędzi wspierających procesy logistyczne. Dzięki gromadzonym w systemie danym historycznym możliwe jest odtworzenie wszystkich tras pokonanych przez autocysterny, a także obliczanie kosztów transportu surowca. MuuMap dostarcza także okresowych zestawień dotyczących przestojów, opóźnień oraz odchyleń od realizowanego planu lub optymalnych tras przejazdów.
Planowanie i optymalizacja

Planowanie i optymalizacja

MuuMap wspiera planowanie zwózki mleka z uwzględnieniem wielozmianowego trybu pracy kierowców, okien czasowych, w których możliwy jest odbiór surowca w poszczególnych gospodarstwach, i wielu innych czynników. System automatycznie optymalizuje trasy przejazdu autocystern, gwarantując terminową realizację planu oraz minimalizując zużycie paliwa.

Korzyści z wdrożenia systemu MuuMAp

Opinie Klientów o systemie MuuMAp

Od września 2013 roku system MuuMap wraz z modułem zarządzania transportem wdrożony został we wszystkich zakładach grupy Mlekpol, gdzie wspomaga pracę około 150 samochodów obsługujących zwózkę mleka. Dzięki systemowi udało się skrócić czas wdrażania i szkolenia nowych kierowców praktycznie do 1 dnia. MuuMap pozwolił również na zwiększenie kontroli i usprawnienie organizacji zwózki, zwłaszcza w obszarze delegowania zadań dla poszczególnych pojazdów.
Dół opinii ukryty
Edmund BorawskiPrezes SM Mlekpol
Jesteśmy przekonani, że oprogramowanie oferujące takie funkcjonalności jak system MuuMap odpowiada na bieżące trendy innowacyjnych metod produkcji artykułów spożywczych. Szczególnie w kontekście minimalizacji zużycia paliwa i całkowitych kosztów transportu.
Dół opinii ukryty
Michał MaciorowskiDoehler Group
"Od wielu lat współpracuję z OSM Sierpc jako kierowca. Dobrze znam problemy wynikłe z pokonywania dróg, których nie ma na mapie, albo są, ale źle oznaczone. Od jakiegoś czasu pracuję z nawigacją MuuMapu. Pomaga. Dla przykładu mogę podać sytuację, gdy musiałem jechać w czasie złej pogody. Była duża mgła, słaba widoczność. Polegałem na wytycznych, które dostawałem na tablet. To były wytyczne, co ile metrów mam wykonać jakiś manewr, skręcić w prawo czy w lewo. No więc polegałem na nawigacji i można powiedzieć, że przez to nie poległem. To dobre narzędzie dla przewoźnika."
Dół opinii ukryty
Kamilkierowca OSM Sierpc

Zaufali nam

mlekpol dolmex logo-zauf1 tabaknate dinter

Partnerzy

PeoWam bpsc microsoft Politechnika Gdańska

Formularz kontaktowy

BetterSolutions
Olivia Business Centre
Al. Grunwaldzka 472
80-309 Gdańsk
REGON: 221741455
NIP: 957-106-63-04
KRS: 0000432181
tel.: 0048 58 728 29 47
fax: 0048 58 728 29 48
mail: kontakt@bettersolutions.pl